Epekto ng modernisasyon sa wika

Pagpaplanong Pangwika Tungo Sa Modernisasyon: Karanasan Ng Malaysia, Indonesia At Pilipinas

Mga Tiyak na Suliranin: Pinili naming ilahad ang mga bagay-bagay na naidudulot ng teknolohiya upang sa ganon mabibigyan naming ng sapat na kaalaman ang mga kabataan at ang iba pa ukol ditto. Dahilan dito ang kulturang Pilipino ay tila natatabunan na. Ang isyung ito magdudulot ng kalituhan sa ating pagkakakilanlan sa oras na ibaon natin ang wikang kinagisnan.

Sa pagsasadula ng pagiging mamamayan ng maraming citizen sa nasyon-estado, paulit-ulit ang pagpapanggap tulad ng matagumpay na pagpapanggap ni Napoleon.

Ang isomorfismong pag-iisip na ganito—na tautolohikal din—ang nanaig sa mahabang panahon hanggang sa manaig ang ibang uri ng siyentismo at rasyunalismo sa labas ng hulmahang fideismo, ng hulmahan ng pananampalataya.

At sa bandang huli: Sinasabi ng iba na mas kailangan paunlarin ang kaalaman ng mga Pilipino sa wikang Ingles sapagkat ito raw ay higit na makakatulong sa kanilang kinabukasan, ito raw ay isang wikang komersyo, wika ng makabagong teknolohiya sumakatuwid ang wika ng globalisasyon.

Ang sitwasyon ay umabot na sa ganito sapagkat hinayaan natin itong mangyari. Dagdag pa ditto, na pati ang sinumang mamamayan sa bansang ito ay makikinabang sa mga ideyang ito sapagkat ang bawat isa sa atin ay may isip na dapat malaman ang tunay na kahulugan ng pagkakaroon ng wika sa kabila ng mga pagdagsa ng mga makabagong pamamaraan.

Ang pagsasanay sa mga narses at therapist hindi lamang sa kakayahang medikal at paramedikal kundi sa wikang Ingles ay dagdag na patotoo ng pagkakambal ng puhunan at wika. Maraming mga salita ang nabaon na sa limot, may di maunawaan ng karamihan, may umuusbong, may bumabalik ngunit iba na ang pakahulugan.

Masama lamang naman ang nagiging epekto nito dahil na rin mismo sa atin. Sa paanong paraan naming ito mababago. Vince Isidore Agbones I. Dahilan sa ito ang nagbibigay ng titulokatawagan o paglalarawan sa kulturang mayroon tayo. Napansin naming na kadalasan kung paano nila ito ginagamit sa tuwing sila ay nagteteks ay ganoon din ang paggamit nila dito kahit pa sa normal na pagsulat pakikipag-usap nila.

Isa rin itong paraan upang maipakita na buhay ang ating wika at patuloy itong nadaragdagan ng mga bagong salita. Ang pagnanais na lubusang mabigyan ng linaw ang kahalagahan ng Wikang Pilipino at ang ugnayan nito sa pagpapayaman ng kultura ng bansa.

At nagkakaroon din ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng taong hindi gumagamit ng modernong wika. May mga pangyayari mismo sa kasaysayan pantao na nagsilbing motor ng paglabo sa ating kabatiran sa mga wika—at paglusaw sa katotohanang di maaring talikdan ng tao ang kanyang wika.

The Philosopher and His Poor. Sa lilim ng malukay at patuloy na yumayabong nating kasaysayan, tayo'y pinagbubuklod ng ating wika na naging daluyan ng maka-Pilipinong diwa at kamalayan. Nais naming maipahayag kung ano ang mga pagbabagong nagaganap sa ating lipunan na higit na nakakaapekto sa ating wika.

Sa pagbabago ng henerasyon, marami na rin ang nagbago sa ating ekonomiya lalong-lalo na patungkol sa ating wika. Mga Masalimuot sa Usapin sa Paglusaw sa Kahalagahan ng Wika Hindi ganito kalinaw ang relasyong ng wika sa tao, at ng tao sa wika.

Nais sana ng grupo naming na baguhin ang sitwasyong ito. Isa ring daan upang maipahayag ng mga tao, lalo na ang kabataan, kung ano ang nais nilang ipaabot sa kanilang sariling malikahaing paraan.

How plenty the tao, you know people. Nakapapansin na ang Wikang Pilipino ay paunti-unting nawawala sa ating kasaysayan. Totoo ngang importante ang imahinasyon sa nasyon-estado—sa imahinasyon ay ang unang ontolohikal na realidad ng isang dakilang pangarap sa kabansaan.

Lahat ng mga ito ay nagagawa natin dahil sa wika: Sa halip na tumigil sa paghahanap ay sinubukan naming maghanap sa internet at gumamit ng teknolohiya. Sa konseptong papel na ito, ang mga kabataan ay makakuha ng sapat na kaalaman at dahilan upang malaman nila kung bakit dapat panatilihin at pagyamanin pa an gating sariling wika.

Ang pagdakila sa global na wika at ang pagsasapedestal sa wikang pambansa ay kinakailangan suriin—at ang pagsusuri ay kinakailangan magmumula sa isang realisasyon na ang wika ay tao, at ang tao ay wika—at kahit kailan ay di maaaring paghiwalayin ang mga ito.

At ang pangatlong kabanata ay para sa mga impormasyong maari namin makuha mula sa mga aklat, babasahin at sa pamamagitan ng teknolohiya.

Ang Wikang Filipino sa Makabagong Panahon (Isang Pananaliksik)

Isa din sa layunin ng aming grupo ay mabigyang impormasyon ang iba pang mga kabataan sa Pilipinas na patuloy na ginagamit ang ating wika sa di-tamang paraan. Lito ang Filipinas kung papaano niya gagamitin ang yamang ito—kung papaano niya gagawing puhunan ang bendisyong kanyang-kanya.

Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. Magkakaroon ng sapat na kaalaman ang mga mambabasa lalo’t higit ang mga kabataan sa ngayon sa kung ano ang magiging epekto ng modernong wika sa kultura kung patuloy itong gagamitin.

Dahilan dito, inaasahan na ang adbokasiyang ito ay magsisilbing daan upang muling gamitin ng mga Pilipino ang pormal na wika ng bansa. Sa pamamagitan ng pagbabago ng lengguahe ay hudyat n nagiiba ang pananaw at generasyon ng tao.

Dahil diyan, maraming residente ang nakakita sa magagandang epekto ng turismo sa unang pagkakataon, Ang Wikipedia ay nakasulat sa maraming wika at pinamamahalaan ng Wikimedia Foundation.

Moral ng kabataan sa pag-unlad ng Modernisasyon “Ang moralidad ay di ganap. THESIS - WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON 1. Republika ng Pilipinas ICCT COLLEGES FOUNDATION, INC V.V. Soliven Avenue II, Cainta, Rizal WIKANG FILIPINO, SA MAKABAGONG PANAHON Ang Pananaliksik ay ipriniprisinta kay Mrs.

Anita Boral Bilang Pagtupad sa isa sa mga Pangangailangan Ng Asignaturang Filipino2 (Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik).

Samakatuwid hindi matutumbasan ang papel ng wika sa pagtatangkang baguhin ang kalagayan ng lipunan ng isang bansa. IV. Mga Pamamaraan ng Pag-aaral at Pagkuha ng Datos.

Teknolohistang Pinoy

Disenyo ng Pag-aaral. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan ang isang wika sa loob ng kapaligiran at karanasan ng mga nagsasalita nito. Ito ang nagbubunga ng sitwasyon at mga pangyayari na nagreresuta ng tinatawag na daverjens, ang dahilan kung bakit nagkaron ng iba’t ibang uri o varayti na tinuturing na mga dayalek ng wika at sa kalaunan naging mga magkaibang wika.

Epekto ng modernisasyon sa wika
Rated 5/5 based on 72 review
Ang paggamit ng Wika tungo sa pag-unlad ng Ekonomiya by 정호 이 on Prezi